leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”, cuộc thi nhằm chọn ra những tác phẩm phản ánh về hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, có nội dung tư tưởng tốt, chất lượng cao về hình thức, nghệ thuật, mang tính thời sự, góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ, tham gia các hội thi, liên hoan văn hóa-văn nghệ nói chung, lĩnh vực gia đình nói riêng... Mỗi tác giả, nhóm tác giả được tham gia tối đa 5 tác phẩm chèo, kịch nói.

Ban tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 16-7-2023.

VIỆT QUỲNH