Tháng 9-2017, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam ký quyết định khen thưởng cho các tác phẩm sân khấu năm 2016. Ba tác phẩm đoạt giải cao nhất đều có tên NSND Lê Tiến Thọ: Giải A vở cải lương “Hoàng thúc Lý Long Tường” (vai trò tác giả), giải B vở dân ca “Vụ án Lệ Chi Viên” (vai trò tác giả) và giải B vở tuồng “Thoại Khanh- Châu Tuấn” (vai trò đạo diễn). NSND Lê Tiến Thọ cũng cho biết, việc rút tên chỉ giới hạn ở phạm vi cá nhân, còn giải thưởng cho tác phẩm đoạt giải vẫn được giữ nguyên vì nó được xây dựng bởi một tập thể.

SƠN TRẦN