Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel

Đoàn chủ tịch hội thảo khoa học.

 

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Quảng Ninh là tỉnh có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Con người Quảng Ninh cũng thể hiện những đặc trưng chung, đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, kết hợp với bản sắc rất riêng của vùng đất được coi là “cái nôi” của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống công nhân vùng mỏ “Kỷ luật và Đồng tâm” đã được hình thành, vun đắp thành một di sản tinh thần của công nhân vùng mỏ, trở thành một đặc trưng của con người vùng mỏ. Trải qua quá trình phát triển, các đặc trưng “Năng động-Sáng tạo-Hào sảng-Lành mạnh-Văn minh-Thân thiện” đã được nhận diện của con người Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản phát biểu đề dẫn hội thảo. 

PGS, TS Phạm Minh Tuấn cũng nêu ra xu thế vận động và phát triển đặt ra yêu cầu mới đòi hỏi Quảng Ninh không chỉ tiếp cận những nhận thức mới về phát triển bền vững, nhận diện mới về các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh hiện tại đồng thời đặt trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn, mà còn phải có giải pháp thực tế hiệu quả để chuyển hóa các giá trị này thực sự trở thành nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh báo cáo trung tâm. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh báo cáo trung tâm đã nhấn mạnh: “Trên cơ sở nhận thức sâu sắc những yếu tố đặc thù và mang tính hợp trội về địa-chính trị, địa-kinh tế, địa-văn hóa, địa-tự nhiên, sinh thái nằm trong tương quan với các giá trị phổ quát của quốc gia dân tộc Việt Nam, kế thừa và phát triển những tư tưởng, quan điểm đã nêu ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9-3-2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh được xác định bao gồm 6 giá trị cấu thành: “Thiên nhiên tươi đẹp-Văn hóa đặc sắc-Xã hội văn minh-Hành chính minh bạch-Kinh tế phát triển-Nhân dân hạnh phúc”.

leftcenterrightdel
PGS, TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. 

Hội thảo đã nhận được hơn 80 bài tham luận tập trung vào một số nội dung cơ bản đó là: Nhận diện và những căn cứ, cơ sở khoa học, lịch sử, cơ sở chính trị, pháp lý để nhận diện các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh thời kỳ hiện nay đồng thời đặt trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn. Làm rõ hơn các phương thức, hình thức khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa, con người phù hợp với đặc điểm, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Ninh.

Đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, những tồn tại, bài học kinh nghiệm trong quá trình khơi dậy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh thời gian qua. Gợi mở giải pháp cho Quảng Ninh để nhận diện đầy đủ, toàn diện, sâu sắc và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, con người thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững.

leftcenterrightdel
GS, TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu tại hội thảo. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi về phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh.

Tổng kết nội dung hội thảo, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu ra những vấn đề đối với việc phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh trong thời gian tới được nhận định rõ nét hơn cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh với các đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp-Văn hóa đặc sắc-Xã hội văn minh-Hành chính minh bạch-Kinh tế phát triển-Nhân dân hạnh phúc”. Xây dựng hệ giá trị văn hóa Quảng Ninh tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng hệ giá trị gia đình Quảng Ninh với các giá trị “Ấm no-Hạnh phúc-Tiến bộ-Văn minh”. Xây dựng hệ giá trị con người Quảng Ninh “Bản lĩnh-Tự cường-Đoàn kết-Sáng tạo-Hào sảng-Văn minh”. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với các giá trị đặc trưng và phù hợp với tiềm lực, thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Tin, ảnh: VŨ DUY

Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.