leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì diễn đàn trực tuyến. 

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đồng thời định hướng giải pháp trong thời gian tới, với 4 khâu đột phá: Thể chế, thiết chế, nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Kết thúc diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng thể chế, chủ động rà soát lại các bộ luật, thông tư... liên quan đến lĩnh vực của ngành để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm quản lý tốt hơn. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa gia đình. Phát huy hiệu quả mô hình nhà hát online để tăng cường giáo dục, tuyên truyền lịch sử, văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, trong đó ưu tiên dồn sức, góp lực, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần sẻ chia để cùng cả nước vượt qua đại dịch. 

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới việc triển khai các hoạt động của ngành VH,TT&DL từ năm 2020 đến tháng 9-2021. Hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tại các di tích phải tạm dừng; giao lưu hợp tác văn hóa, bảo tàng, triển lãm trong nước gần như “đóng băng”; điện ảnh thiệt hại nặng nề, doanh thu năm 2021 giảm 70-80% so với năm 2019 (ước đạt 1.156 tỷ đồng); nghệ sĩ gần như không thể hoạt động nghệ thuật biểu diễn, dẫn đến đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao bị gián đoạn, kế hoạch liên tục thay đổi. Ở lĩnh vực du lịch, dịch Covid-19 đã làm đứt gãy chuỗi tăng trưởng mỗi năm...

Tin, ảnh: CHÂU XUYÊN