leftcenterrightdel

Đoàn rước kiệu tiến về Đền Hùng. Ảnh: PHÙNG THỌ 

Năm nay có 7 xã, thị trấn vùng ven khu di tích tham gia gồm: Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, Hy Cương và phường Vân Phú (TP Việt Trì); Tiên Kiên, Hùng Sơn (huyện Lâm Thao). Đội hình rước kiệu được sắp xếp theo trình tự: Đội múa sư tử, đoàn rước Quốc kỳ và cờ hội, đội rước cờ thần nhỏ; các thiếu nữ đội lễ vật, hương hoa; đoàn người đánh chiêng, trống, đội bát âm và múa sênh tiền... Lễ vật gồm có hương, hoa, quả, bánh chưng, bánh giầy và các sản vật địa phương. Lễ rước kiệu nhằm giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

HOA LƯ