Tại hội nghị, các chuyên gia đã hướng dẫn, phổ biến công tác kiểm kê theo quan điểm và yêu cầu của UNESCO đối với các di sản văn hóa phi vật thể; ứng dụng lý thuyết vào công tác kiểm kê di sản Mo Mường ở Hà Nội; thực hành kiểm kê thông qua việc phỏng vấn các ông mo, cán bộ phòng văn hóa, thông tin các quận, huyện, thị xã, cán bộ văn hóa xã, các nghệ nhân thực hành di sản Mo Mường...

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Hoạt động này góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về Mo Mường, từ đó thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời phục vụ lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh Mo Mường vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

THÁI BẢO