leftcenterrightdel
Festival Nhiếp ảnh trẻ được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng cầm máy trẻ (bộ tác phẩm được Huy chương Vàng Festival Nhiếp ảnh trẻ 2021). Ảnh: Báo Tổ quốc 

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi, kể cả người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Các tác phẩm có chủ đề tự do, phản ánh cuộc sống đương đại hướng đến giá trị chân-thiện-mỹ; thuộc hai thể loại: Ảnh hiện thực (được sáng tác từ tháng 8-2021 đến tháng 5-2023) và ảnh ý tưởng (không quy định thời gian sáng tác). Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 12 tác phẩm tham dự. Đối với ảnh bộ, nhiều nhất là 6 bộ ảnh cho cả hai thể loại. Ảnh tham dự festival phải chưa từng được trưng bày hoặc đoạt giải thưởng tại bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế nào do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

ĐÌNH NGUYÊN