Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội thảo. 

Tham dự hội thảo có gần 300 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương; đại diện cơ quan quản lý thiết chế văn hóa, thể thao ở Trung ương và cơ sở; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa; đại diện một số hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và liên quan tới văn hóa, thể thao.

leftcenterrightdel

Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”.

Với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”, hội thảo hướng tới mục tiêu rà soát, đánh giá toàn diện việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao; việc bố trí, huy động các nguồn lực cho thiết chế văn hóa, thể thao.

Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; nhất là các giải pháp để phát huy hiệu quả của hệ thống thiết chế, phục vụ nhu cầu của đông đảo nhân dân, đáp ứng yêu cầu về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, hội thảo sẽ cung cấp thêm các căn cứ chính trị, lý luận, khoa học và thực tiễn, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 tại Kỳ họp thứ Bảy Quốc hội khóa XV sắp tới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo tập trung đánh giá 6 nhóm vấn đề chính gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; đánh giá quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; đánh giá hiện trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao; đầu tư kinh phí, huy động nguồn lực xã hội phát triển thiết chế văn hóa, thể thao; tổ chức bộ máy và nhân sự.

Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học sẽ tham gia trình bày các báo cáo, tham luận và thảo luận bàn tròn. Phần thảo luận bàn tròn tập trung vào 2 nhóm nội dung chính: Thực trạng quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao; thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

Tin, ảnh: THU HÒA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.