Ngoài ra, trong suốt hai ngày diễn ra lễ hội (21 và 22-2) có các chương trình văn nghệ, như: Múa, hát, thổi khèn Mông; thi chim họa mi hót; giao lưu hát đối giao duyên bằng ống tre… Cũng trong dịp này, huyện Mèo Vạc sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân làm du lịch, dịch vụ trên địa bàn, các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh.

 

VŨ TRUNG