leftcenterrightdel
Sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đạt 38 giải nghiên cứu khoa học Euréka. Ảnh: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Trả lời câu hỏi phản biện của hội đồng giám khảo, chủ nhân của những đề tài nghiên cứu, là những sinh viên tuổi 18-20 rất tự tin và tâm huyết, cho rằng: Vốn VHNT dân gian ở nước ta rất phong phú, đa dạng, mang sắc thái văn hóa vùng miền rất rõ nét. Những giá trị tồn tại đến ngày nay chính là những tinh hoa, tinh túy, được sàng lọc, tiếp biến, chưng cất qua quy luật khắc nghiệt của thời gian. Phương thức giáo dục của tổ tiên, cha ông ta thông qua truyền khẩu hết sức tinh tế, giúp người nghe dễ nhớ, dễ thuộc, dễ vận dụng và làm theo. Trong bối cảnh hiện nay, thực hiện chủ trương của Đảng, kết hợp chặt chẽ "xây" và "chống" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; việc học tập, vận dụng, khai thác các giá trị VHNT dân gian vào công tác tuyên truyền là vô cùng cần thiết và hữu ích.

Sử dụng hình ảnh cây tre Việt Nam để khái quát hóa, hình tượng hóa trường phái ngoại giao của Việt Nam theo cách nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là dẫn chứng điển hình trong khai thác, vận dụng chất liệu dân gian, dân tộc để quán triệt, thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng. Tại các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức vừa qua, nhiều chuyên gia, nhà báo có uy tín đã đúc kết những kinh nghiệm về phương pháp khai thác, vận dụng chất liệu dân gian trong viết chuyên luận và kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng diễn thuyết trước công chúng. Vận dụng nhuần nhuyễn, khéo léo chất liệu dân gian chính là cách để người viết, người nói triển khai các chuyên đề, nội dung về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tránh được lối trình bày khô cứng, rập khuôn, giáo điều; thiết thực nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở.

NGUYỄN ĐỨC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.