Các đồng chí: Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Dương Anh Đức, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 22-5-2020 phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hồ Chí Minh đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là đề án). Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố là cơ quan thường trực đề án, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố, Hội Nhà báo Thành phố, các sở, ngành liên quan và cơ quan chủ quản trước sắp xếp, các cơ quan báo chí thành phố nghiêm túc triển khai các nội dung sắp xếp cơ quan báo chí thành phố theo đề án, bảo đảm lộ trình triển khai theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND.

Theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND, trong giai đoạn 1 triển khai đề án, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện sắp xếp hệ thống cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn dưới hình thức chuyển đổi cơ quan chủ quản, mô hình hoạt động, sáp nhập từ 27 cơ quan báo chí sắp xếp còn 19 cơ quan báo chí. Kết quả giai đoạn 1, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp 25/27 cơ quan báo chí, đạt tỷ lệ 92,59%, còn 2/27 cơ quan báo chí đang sắp xếp Báo Tuổi Trẻ, Báo Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh), chiếm tỷ lệ 7,4%.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tính đến tháng 9-2022, TP Hồ Chí Minh có 19 cơ quan báo chí với 8 báo in, 9 tạp chí, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình. Theo đánh giá chung, các cơ quan báo chí sau khi sắp xếp đã nhanh chóng đi vào ổn định, hoạt động bình thường, tuân thủ các quy định pháp luật, bảo đảm công tác tổ chức, nhân sự, tài chính không xảy ra vướng mắc, xây dựng kế hoạch hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo yêu cầu mới. 

Trong giai đoạn 2 của đề án, TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy Thành phố về sắp xếp báo chí thành phố đến năm 2025.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quy hoạch, sắp xếp báo chí để các cơ quan báo chí phát triển mạnh hơn, đúng định hướng, đạt hiệu quả tuyên truyền tốt hơn. Đồng thời đề nghị, các cơ quan báo chí phải chủ động hơn, mạnh dạn thay đổi tư duy để phát triển. Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, đồng hành hỗ trợ, sẵn sàng lắng nghe các hiến kế, cách làm hay để đạt hiệu quả tốt trong quản lý, phát triển báo chí.

leftcenterrightdel
 Các cá nhân tiêu biểu nhận khen thưởng tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao những kết quả của TP Hồ Chí Minh trong nỗ lực sắp xếp các cơ quan báo chí. Trong thời gian tới, thành phố cần đánh giá đúng “sức khỏe” của các cơ quan báo chí, tiềm năng phát triển của từng đơn vị để bảo đảm hiệu quả sắp xếp trong giai đoạn 2. Điều quan trọng là nâng cao chất lượng trải nghiệm của độc giả, người dùng và kết nối sức mạnh tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương, cơ quan báo chí trong đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phát triển.

Dịp này, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã trao bằng khen tặng 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện đề án.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA