Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc - Tổng biên tập, Chủ tịch hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì lễ công bố và bàn giao.

Cuốn sách ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 / 19-8-2020), góp phần tôn vinh những đóng góp thầm lặng song hết sức vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhận bàn giao cuốn sách.

Cuốn sách cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng, dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng Công an nhân dân; đồng thời là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện.

Cuốn sách gồm ba phần chính: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân; Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân giai đoạn 2010 - 2020; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân và phần Phụ lục tập hợp một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thống kê các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi Lễ công bố và bàn giao sách, Ban tổ chức đã bàn giao và trao tặng sách cho một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Tin, ảnh: TUẤN HUY