Tới dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng hơn 300 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhân chứng lịch sử, cán bộ tuyên giáo, các tác giả thực hiện bộ sách đến từ 33 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bộ sách gồm 3 quyển, dày hơn 1.800 trang, được thực hiện trong gần 3 năm (2016-2018), do Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo nội dung. Hội đồng cố vấn gồm các nhà cách mạng lão thành, do cố Thủ tướng Phan Văn Khải phụ trách. Hội đồng biên tập và Tổ thư ký giúp việc gồm các cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo uy tín, giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh nguồn sử liệu phong phú, đồ sộ do các nhà sử học, chuyên gia sưu tầm, nghiên cứu là mảng hồi ký gồm hàng trăm bài viết, do các nhà văn, nhà báo ghi lại từ hồi ức của các nhà cách mạng lão thành, nhân chứng lịch sử từng tham gia hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Việc hoàn thành và công bố bộ sách quý này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, làm sáng tỏ thêm nhiều giá trị lịch sử và niềm tự hào to lớn của Đảng và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

PHAN TÙNG SƠN