Chỉ đạo nội dung; PGS,TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam; kịch bản và tổng đạo diễn: NSND Trần Bình; tổ chức thực hiện: Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: TTXVN

Sáng tác và dàn dựng âm nhạc: Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh; NSND, nhạc sĩ Trọng Đài; nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.

Chương trình là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thông qua chương trình làm nổi bật giá trị những luận điểm cơ bản từ bối cảnh năm 1943, tiền đề quan trọng để văn hóa Việt Nam phát triển qua nhiều giai đoạn với những điều chỉnh đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; khẳng định những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ tái hiện, khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của Đề cương văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Chương trình có kết cấu 3 phần: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi; Văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa; “... Văn hóa còn thì dân tộc còn”.

Chương I chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi tái hiện bối cảnh lịch sử trước khi ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, với hình ảnh người công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức... rơi vào cảnh bế tắc, bần cùng khi mâu thuẫn gay gắt với thực dân Pháp và phát-xít Nhật. Khao khát độc lập dân tộc và tự do dân chủ trở thành nhu cầu của mỗi người dân Việt Nam.

Trong phần này, khán giả sẽ được lắng nghe các ca khúc: Cờ Việt minh; liên khúc Ngọn đuốc soi đường, Bình minh, Lá cờ Đảng, Đoàn Lữ nhạc. Một trong những điểm nhấn là liên khúc Ngọn đuốc soi đường (nhạc: Đức Trịnh, lời: NSND Trần Bình), khẳng định tầm quan trọng của văn hóa nghệ thuật trong giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ.

Chương II chủ đề “Văn hóa kháng chiến, kháng chiến văn hóa” tái hiện tinh thần khẩu hiệu này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, động lực để huy động mọi nguồn lực dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1940-1975, đã góp phần phát huy vai trò của văn hóa Việt Nam thực hiện vừa kiến quốc, vừa kháng chiến, huy động được binh chủng, các lực lượng làm công tác văn hóa toàn dân tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Trong phần này, khán giả sẽ cùng nghe lại những ca khúc, giai điệu hào hùng: Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh, Người Hà Nội, Trường ca Sông Lô, Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên, Câu hò bên bến Hiền Lương

Chương III chủ đề “... Văn hóa còn thì dân tộc còn” khép lại chương trình nghệ thuật với những tiết mục được dàn dựng công phu: Liên khúc Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam; Bay qua biển Đông; Xuân và tuổi trẻ; liên khúc “ Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Việt Nam ơi, ta bước tiếp.

GIA KHÁNH