Theo đó, Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023 diễn ra vào ngày 11-8-2023, lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, mang tính chiến lược trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước.

Sự kiện được kết nối ở 193 điểm cầu trong và ngoài tỉnh, với hơn 12.700 đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia trực tuyến và trực tiếp.

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.  

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước, địa bàn tỉnh Bình Phước là nơi định cư và sinh sống của 41 dân tộc đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, thể hiện tình đoàn kết dân tộc chặt chẽ. Tỉnh có hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh rất phong phú, đa dạng, đặc sắc, đặc biệt là hệ thống di tích lịch sử cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hội nghị lần này với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học, quản lý văn hóa, thể thao, du lịch đến từ các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, các chức sắc tôn giáo, già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số; văn nghệ sĩ tiêu biểu ở trong nước và tỉnh Bình Phước là dịp đi sâu, đánh giá, tổng kết kết quả triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và những nguyên nhân khách quan, chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm, hướng đến mục tiêu bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, xây dựng văn hóa, con người Bình Phước thời gian tới.

Tin, ảnh: HÀ MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.