Dự Đại hội còn có đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành của Trung ương, Hà Nội và một số địa phương…

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội Xuất bản Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác xuất bản được đề ra trong các Nghị quyết, Quy định của Đảng...

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội. 

Đã có 15 tham luận gửi đến Đại hội đại diện cho các khối: Nhà xuất bản, cơ sở phát hành, công ty công nghệ xuất bản, các cơ sở đào tạo, các chuyên gia đầu ngành, trong đó đã có 6 tham luận được trình bày trực tiếp tại Đại hội.

Các báo cáo tham luận đều khẳng định những đóng góp quan trọng của những người làm công tác xuất bản, phát hành trên cả nước với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vị thế, vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam trong đời sống xuất bản nước nhà; đề ra các giải pháp trên tinh thần quyết tâm như chủ đề của Đại hội: “Hội Xuất bản Việt Nam tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành xuất bản Việt Nam đã có những đóng góp hết sức quan trọng, đưa nước ta từ một quốc gia thiếu sách vào những năm trước giờ đã vươn lên phát triển cả về quy mô, công nghệ, trình độ, năng lực ngang tầm khu vực với hệ thống 57 nhà xuất bản, trên 450 triệu bản sách/năm, đưa mức bình quân sách/đầu người đạt 6 bản sách/người/năm.

Nội dung sách ngày càng phong phú, toàn diện, đa dạng về chủ đề; chất lượng chính trị, văn hóa trong xuất bản phẩm không ngừng được nâng cao; đội ngũ những người làm xuất bản đã và đang phát huy vai trò tiên phong, không quản khó khăn, gian khổ, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh của của mình; tích cực, chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Đánh giá về quá trình hoạt động của ngành xuất bản, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Hội Xuất bản Việt Nam đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoạt động tích cực, góp phần xây dựng một nền xuất bản mạnh. Hội đã tập hợp, đoàn kết, động viên, hướng dẫn hội viên phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo, thực hiện vai trò, sứ mệnh của mình trong tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai công tác của ngành gắn với việc kiểm điểm, đánh giá thực hiện 10 nội dung trong Quy tắc đạo đức nghề nghiệp xuất bản Việt Nam.

“Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thiện Điều lệ, Quy chế, từng bước nâng cao chất lượng và uy tín của Hội thông qua Giải thưởng Sách Quốc gia. Hội cũng tham mưu, tác động tích cực cho việc hình thành các chủ trương, chính sách góp phần phát triển hoạt động ngành xuất bản và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21-4, và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của người dân và xã hội. Qua đó, tìm được những mô hình, cách làm hay để quảng bá, giới thiệu được nhiều sách hay, sách đẹp đến cộng đồng”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V Phạm Minh Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, nhấn mạnh: Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới xin hứa sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đổi mới hoạt động, chung sức, chung lòng, vì một nền xuất bản cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, vì Tổ quốc, vì nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng ngành xuất bản thành ngành kinh tế - công nghệ phát triển toàn diện, vững chắc; hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mệnh của ngành, xứng đáng là vũ khí tư tưởng của Đảng, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên, khích lệ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V Phạm Minh Tuấn khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, cần chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xây dựng Hội Xuất bản Việt Nam vững mạnh; nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục phát triển ổn định hệ thống các nhà xuất bản; hoàn thiện các đề án, quy hoạch ngành xuất bản theo hướng đổi mới tư duy, có giải pháp đồng bộ để giải quyết những vấn đề chiến lược của ngành như đổi mới mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN