Tại hội nghị, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa đã nêu bật sự đa dạng văn hóa ở Việt Nam thể hiện trong các hình thức biểu đạt văn hóa như: Nếp sống, phong tục, tín ngưỡng, nghệ thuật, ẩm thực, tri thức địa phương... Đây là cơ sở quan trọng cho sự tồn tại bền vững, giàu tính bản sắc và nhân văn của các tộc người. Tiến sĩ Nguyễn Công Thảo, Viện Dân tộc học cho biết: “Bản sắc văn hóa tộc người ở Việt Nam gắn với văn hóa truyền thống thể hiện qua việc hiện nay tỷ lệ người dân tộc sinh hoạt theo lối truyền thống tăng lên như: Ở nhà truyền thống; múa, hát truyền thống; trên 15 tuổi đọc, viết được chữ của dân tộc mình...”.

leftcenterrightdel
Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Nhiều ý kiến tham luận cũng tập trung thảo luận các vấn đề lý luận về đa dạng văn hóa; chính sách của Việt Nam và các nước trên thế giới về đa dạng văn hóa; vấn đề bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh đương đại, đặc biệt là các giải pháp chính sách và hành động thực tiễn. 

Tin, ảnh: VƯƠNG ANH