Tham gia hội thảo có gần 100 đại biểu là lãnh đạo một số cục, vụ, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo ngành văn hóa một số tỉnh, thành; các chuyên gia, nhà nghiên cứu lý luận, nhà khoa học.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, phân tích vai trò, đóng góp quan trọng của việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, văn kiện của Đảng về văn hóa; góp phần xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, giúp các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, những người thực hành văn hóa nhận diện rõ hơn về thực trạng của việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện chiến lược đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, đúc rút và bổ sung cho công tác phát triển lý luận về văn hóa, đề xuất các giải pháp thiết thực hoàn thiện chính sách văn hóa.

leftcenterrightdel
 Đại đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo nhận được 35 tham luận tập trung vào 3 nội dung chính: Đánh giá thực trạng triển khai Chiến lược ở Trung ương và địa phương; phân tích nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế; đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện thực hiện thành công Chiến lược.

leftcenterrightdel
 PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam đóng góp ý kiến về công nghiệp văn hóa.

Hội thảo khoa học nhận được nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, thiết thực từ thực tiễn phong phú, sinh động về quảng bá văn hóa, văn hóa cơ sở, công nghiệp văn hóa, bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số... Đây sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức Hội thảo báo cáo, đề xuất về phương diện chính sách đối với các cơ quan hữu quan trong thực hiện Chiến lược những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển bền vững đất nước.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.