leftcenterrightdel
 Trao giải A tặng các tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2020. Ảnh: KIM THOA.

Năm 2021, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, vì sự phát triển của tỉnh Lào Cai và đất nước”. Nhân dịp này, hội đã trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2020 cho 46 tác phẩm, trong đó có 6 tác phẩm đoạt giải A. Đồng thời, trao giải thưởng cuộc thi bút ký về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên Tạp chí Phansipăng năm 2020 cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

PHƯƠNG THÚY