Đã có 80 công trình đủ điều kiện tham dự xét giải, trong đó có 20 công trình thuộc lĩnh vực ngữ văn và lý luận về văn hóa dân gian; 44 công trình thuộc nhóm phong tục tập quán, nghi lễ hội hè; 10 công trình thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật tạo hình; 6 công trình thuộc mảng tri thức dân gian. Ban tổ chức quyết định trao 2 giải nhất cho công trình “Sử thi “Đẻ đất-Đẻ nước”-một cách tiếp cận” (Cao Sơn Hải) và “Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ” (Nguyễn Thị Mỹ Liêm). Hội cũng trao 16 giải nhì, 26 giải ba, 12 giải khuyến khích cùng 4 tặng phẩm cho các công trình, các tác phẩm văn nghệ dân gian có giá trị.

Nhân dịp này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi. 

HOÀNG HOÀNG