Đây không phải là giải thưởng, mà là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hằng năm và giao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức thực hiện.

Tặng thưởng nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp báo. 

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 95 tác phẩm, trong đó có 46 cuốn sách, 32 bài viết và 17 chương trình phát thanh được các cơ quan, đơn vị gửi đề nghị Hội đồng xét tặng thưởng.

Căn cứ kết quả xét của các tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn, Ban chỉ đạo đã xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho tổng số 17 tác phẩm, trong đó, mức A: 1 tác phẩm; mức B: 6 tác phẩm; mức C: 10 tác phẩm.

Ban Chỉ đạo thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho 13 cơ quan, đơn vị (nhà xuất bản, cơ quan báo chí) đã công bố nhiều tác phẩm, có đóng góp cho sự phát triển lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2020.

Lễ trao tặng thưởng diễn ra vào 20 giờ ngày 22-11, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN