leftcenterrightdel

Tác phẩm “Ngăn lũ” của tác giả Lê Tòng.

Ngày 14-9, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An cho biết, cuộc thi nhận được gần 300 tác phẩm của 29 tác giả tham gia. Các tác phẩm đã phản ánh nổi bật những hoạt động tiêu biểu trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần tôn vinh những hình ảnh đẹp về con người và mảnh đất Long An. Tác phẩm “Ngăn lũ” đã khắc họa rõ nét hình ảnh LLVT tỉnh Long An chung sức cùng các cấp phòng, chống thiên tai. Gần 50 tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi được triển lãm tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An đến hết tháng 9-2019.

ANH LONG