Mỗi lần anh qua nơi ấy

Nỗi đau trộn lẫn nhớ nhung

Sao nỡ bỏ anh đơn độc

Đi tìm nơi chốn an nhiên?!

 

Mới hay em chọn đường riêng

Tìm đến lâm trường gần biển

Vượt lên gió Lào, cát bỏng

Bền bỉ nhân, trồng màu xanh

 

Cùng đồng đội về đồi hoang

Gieo tiếp màu xanh sự sống

Sim đã bói quả mùa đầu

Cỏ non mượt dần, trải rộng...

 

Trời thử lòng người kiên nhẫn

Em đo tình anh thủy chung

Gian nan sáng lên hạnh phúc

Cùng nhau nhân tiếp màu xanh!

 

Tháng 4-2021

 

NGUYỄN HỒNG VINH