đứa nào cũng thèm tình yêu

đời nhiều khi không như ý muốn

chúng mình lớn cả rồi 
chân bước nhiều cũng mỏi
thèm một chốn quay về như con ngựa chồn chân

nhiều khi thương những kẻ có nhà mà lại muốn ra đi
người muốn về mà không về được nữa
ai cũng có nước mắt 
nhưng không phải lúc nào cũng khóc được 
nên đành cười

nhiều khi thấy mình hạnh phúc nhất trên đời 
mà đời thì mấy ai bằng lòng thực tại
tiền bạc danh vọng sẽ cuốn chúng ta trôi về phía khác
xa dần những mơ ước tuổi thơ

nhiều khi thấy mình như kẻ mộng du
ngủ quên ba ngàn ngày mà không hề tỉnh
có những điều cố quên đi lại thành ra rất nhớ 
nên suốt cuộc đời chẳng thể an yên.

TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG