Đây là giải thưởng được duy trì hằng năm và ngày càng được mở rộng về quy mô, tập hợp được sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ trong cả nước.

Năm 2020, có 61/63 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi tác phẩm tham dự. Cùng với các tác phẩm có chất lượng cao nhất của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tham dự và nhận giải đã làm nên một diện mạo thực sự của Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - xứng đáng là một tổ chức đứng đầu nhằm tập hợp, đoàn kết, sáng tạo văn học nghệ thuật cả nước.

Tính đến ngày 30-11, Ban tổ chức đã nhận được 9 tác phẩm của 9 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; 418 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 61 Hội VHNT tỉnh, thành phố gửi xét giải thưởng.

leftcenterrightdel
Các tác giả nhận giải thưởng VHNT năm 2020.

Có 65 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 3 giải A, 9 giải B, 17 giải C, 33 giải Khuyến khích và 3 giải dành cho tác giả trẻ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải thưởng đã phản ánh khách quan các tác phẩm VHNT của các tác giả là hội viên của các Hội VHNT tỉnh, thành phố, vẫn duy trì và đi theo khuynh hướng truyền thống trong thể hiện có tìm tòi, đổi mới nhưng nội dung, chủ đề vẫn bám sát đời sống và truyền thống đạo lý của dân tộc. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đi vào đề tài thời sự của đất nước như vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo.

Đánh giá về các tác phẩm đoạt giải năm 2020, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết: Năm nay có nhiều tác giả trẻ là những cây bút mới của các địa phương tham dự. Điều này phản ánh sự vươn lên của VHNT. Giải thưởng năm nay là cơ sở để các tác giả tiếp tục hoàn thiện, tham gia vào các hội chuyên ngành của địa phương. Các tác phẩm văn xuôi và thơ năm nay có nhiều đổi mới.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN