Trường Đại học Vinh là một trung tâm giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Hiện, trường có quy mô gần 40.000 học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang theo học 55 ngành tại 13 khoa, viện đào tạo với nhiều hình thức đào tạo khác nhau. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) và cờ thi đua của Chính phủ tặng nhà trường.

CÔNG VINH