Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có 5 nhóm ngành được xếp hạng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 4 nhóm ngành được xếp hạng.

Bên cạnh 4 ngành đào tạo đã xuất hiện trong bảng xếp hạng trước đó gồm: Khoa học máy tính và hệ thống thông tin; Kỹ thuật cơ khí, Hàng không và Chế tạo; Toán học; Vật lý và Thiên văn học, năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm ngành Kinh doanh và Nghiên cứu quản lý-lần đầu được xếp hạng tại bảng này. Đây cũng là cơ sở giáo dục đại học duy nhất ở Việt Nam có ngành Kinh doanh và Nghiên cứu quản lý được xếp hạng và đứng thứ 501-550 trong tổng số 1.161 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng. Cùng với đó, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 4 nhóm ngành được xếp hạng gồm: Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin; Kỹ thuật Điện-Điện tử; Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo; Toán học.

UYÊN NHI