Theo danh sách khen thưởng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dẫn đầu khi có số lượng bài báo khoa học nhiều nhất trong số các trường được khen thưởng. Cụ thể, trường này công bố 491 bài, tổng tiền thưởng gần 1,5 tỷ đồng. Xếp sau đó là Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Thái Nguyên với mức thưởng tương ứng là 976 triệu đồng, 960 triệu đồng và 722 triệu đồng. Ngoài ra, một số trường nằm trong tốp 10 danh sách này như: Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ...

NGUYỄN THU