Bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã chủ động ban hành chuẩn đầu ra cho 2 ngành (Tham mưu chỉ huy CAND và Quản trị nhân lực); tổ chức triển khai chương trình ngoại khóa bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản trong xử lý những tình huống đặt ra ở Công an cấp cơ sở,  đáng ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ CAND chất lượng cao trong tình hình mới, học viện cũng đã bắt đầu tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước và triển khai xây dựng Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tham mưu chỉ huy CAND. Về xây dựng đội ngũ giáo viên, đến nay đội ngũ giảng viên của học viện đã có sự phát triển về chất,, trong đó có 1 giáo sư, 9 phó giáo sư, 189 tiến sĩ, thạc sĩ…

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lương Tam Quang, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng 3 tặng Học viện Chính trị CAND.

Năm học 2019-2020, Học viện Chính trị CAND xác định tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp quản lý giáo dục và chất lượng biên soạn giáo trình, tài liệu, xây dựng môi trường quản lý giáo dục sư phạm, khoa học, nghiêm túc, chuyên sâu, nhân văn, hiện đại; chú trọng triển khai tổng kết việc thí điểm đào tạo cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị theo Kết luận số 25-KL/TW của ban Bí thư; đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ  CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, những thuận lợi, khó khăn đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo của của Học viện trong năm học 2019-2020 và thời gian tiếp theo. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công tác giáo dục-đào tạo của Học viện tập trung vào 6 nội dung chính. Trong đó, tiếp tục quán triệt toàn diện và sâu sắc hơn nữa phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và lấy người học làm trung tâm; tạo chuyển biến tích cực về nội dung, chương trình đào tạo. Chú trọng ứng dụng các phương pháp quản lý, phương pháp dạy học hiện đại, tạo sự hấp dẫn, hứng thú với người học; tăng cường sự tương tác giữa giảng viên, học viên về những vấn đề lý luận mới, giải quyết tình huống nghiệp vụ phức tạp, điển hình thường xảy ra trong thực tiễn công tác, chiến đấu…

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG