leftcenterrightdel
Hội đồng xét duyệt Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 3 cấp Tiểu học.

Đây là năm thứ ba giải thưởng được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà giáo. Năm nay, toàn thành phố có 130 nhà giáo ở các cấp học lọt vòng chung khảo. Ban tổ chức giải thưởng thành lập Hội đồng xét duyệt cho từng cấp học. Tại buổi xét duyệt mỗi cá nhân báo cáo từ 5 phút đến 7 phút những kết quả nổi bật thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo trong quản lý, trong dạy học, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động… mà cá nhân đã đạt được trong năm học 2018-2019. Ngoài ra, Hội đồng xét duyệt còn phỏng vấn trực tiếp các nhà giáo để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của các ý tưởng đã triển khai.

Xét duyệt vòng chung khảo sẽ diễn ra đến ngày 23-9.

UYÊN NHI