leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị.

Hội thảo trao đổi các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong các trường phổ thông, đặc biệt đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới chuẩn bị triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định tầm quan trọng của giáo dục nghệ thuật và lưu ý người làm quản lý giáo dục nói chung, giáo dục nghệ thuật nói riêng cần tránh cách nhìn nhận giáo dục nghệ thuật chỉ là môn phụ.

Bộ trưởng chia sẻ: Giáo dục nghệ thuật là một thành tố của giáo dục toàn diện: Đức - Trí - Thể - Mỹ. Khi có một cảm thụ tốt về nghệ thuật thì chân thiện mỹ, tính nhân bản, tiềm năng sáng tạo được khơi dậy.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị quản lý phải đi trước một bước, từ nhận thức đến cơ chế chính sách và hoạt động triển khai. Tháo gỡ “nút thắt” ngay từ trong nhận thức, đến cơ chế chính sách.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghị.

Đề cập đến nhiệm vụ của đào tạo sư phạm, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên dạy âm nhạc, mỹ thuật, bởi muốn có đội ngũ giáo viên tốt thì trước hết cơ sở đào tạo ra giáo viên đó phải tốt. Bộ trưởng ghi nhận hiện đã có nhiều cơ sở tham gia đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật trong trường phổ thông, tuy nhiên vẫn tồn tại những hạn chế, bất cập. 

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật phải chuẩn hóa chương trình đào tạo. Giao Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương làm đầu mối để rà soát các chương trình đào tạo, bám sát vào chuẩn đầu ra về mặt phẩm chất năng lực để từng bước thực hiện. 

Đề cập đến chất lượng đầu vào, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu về năng khiếu nghệ thuật và năng khiếu sư phạm. Các trường có thể đề nghị lên Bộ GD&ĐT về tính đặc thù trong nội dung này.

Bên cạnh đó, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên, trước hết là giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên cũng là một nội dung khác cũng hết sức quan trọng. Do đó, nhà trường phải tạo điều kiện để giáo viên có điều kiện nghiên cứu. Đặc biệt, khuyến khích mời cộng tác viên là các nghệ nhân đến giảng dạy, nhất là người có nghiệp vụ sư phạm.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ