leftcenterrightdel

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong 5 trường đại học được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. Ảnh: ussh.vnu.edu.vn

Theo đó, 5 trường đại học được giao nhiệm vụ này gồm: Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trường ĐHSP-Đại học Thái Nguyên, Trường ĐHSP-Đại học Đà Nẵng. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là hai năm, hiệu lực thi hành từ ngày 13-2. Bộ GD&ĐT yêu cầu trước ngày 15-12 hằng năm, 5 cơ sở giáo dục đại học này phải báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

UYÊN NHI