leftcenterrightdel

Tác phẩm tranh khắc “Vượt Trường Sơn” của họa sĩ trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm trưng bày nhiều thể loại tranh đồ họa, như: Tranh in đá, tranh khắc gỗ, tranh ghép gỗ, tranh khắc mi ca, collagraphy, độc bản, in lưới, sơn khắc,... Phần nhiều trong số các tác phẩm được tác giả thể hiện về đề tài chiến tranh cách mạng, quê hương. Họa sĩ Trần Văn Quân từng là bộ đội đặc công của Tiểu đoàn 28, Sư đoàn 7, tham gia tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1985 (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) và giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: VŨ LÂM