Lễ hội được tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng với các nước bạn bè, mang lại lợi ích thiết thực cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước của mỗi quốc gia. Lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm tình đoàn kết với nghi lễ thắp hương, tắm Phật cầu an nhân dịp năm mới.

XUÂN DUY