10 năm qua, các cơ quan báo, đài trên địa bàn có đơn vị của Binh đoàn 16 đứng chân đã thực hiện nhiều nội dung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Nhà nước, quân đội, Binh đoàn 16 và địa phương về hoạt động kinh tế-quốc phòng của binh đoàn. Với nhiều chuyên mục hay trên sóng truyền hình, đài phát thanh, các ấn phẩm báo in, báo điện tử của các cơ quan báo chí đã phản ánh sinh động hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức Binh đoàn 16 trong nhiệm vụ phối hợp xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; giúp dân xóa đói, giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng địa bàn an toàn; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Giai đoạn 2020-2030, Binh đoàn 16 và các cơ quan báo đài 3 tỉnh: Bình Phước, Đắc Nông, Đắc Lắc sẽ tiếp tục tuyên truyền tốt nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng của Binh đoàn 16 về các nhiệm vụ trên nhiều địa bàn, đi sâu vào việc cổ vũ Phong trào Thi đua Quyết thắng, biểu dương gương người tốt-việc tốt; các mô hình lao động-sản xuất, mô hình dân vận giỏi; công tác phối hợp của Binh đoàn 16 với các địa phương trong xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh...

PHƯỢNG HẰNG