Các phim được chọn chiếu gồm: Phim truyện “Người lính thầm lặng” (Công ty CP phim truyện I); phim tài liệu “Làng xây đảo”, “Ký ức Long Châu” (Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương); “Quê lụa Tân Châu” (Công ty CP phim Giải phóng); phim hoạt hình “Tắc kè phá án” (Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam). Việc tổ chức đợt phim tại các tỉnh, thành phố khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo những quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành.

CHÂU XUYÊN