leftcenterrightdel
 Tác phẩm "Chùa Thầy". Tranh: NGÔ THÀNH NHÂN

Triển lãm giới thiệu 83 tác phẩm mới sáng tác của 83 tác giả hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm tham gia triển lãm phần lớn thể hiện vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam nhiều phong cách. Đáng chú ý, tại triển lãm lần này có nhiều tác phẩm thể hiện sáng tạo, thể nghiệm mới, làm giàu thêm cho hội họa sơn mài trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 7-5. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức yêu cầu người tới xem thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

VIỆT CƯỜNG