Với hơn 1.000 cuốn sách, báo, hình ảnh tiêu biểu, triển lãm cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về chặng đường đấu tranh gian khổ của nhân dân ta để giành được độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Triển lãm thu hút nhiều độc giả.
leftcenterrightdel
Báo Quân đội nhân ra số đầu tiên ngày 20-10-1950 trưng bày tại triển lãm. 

Triển lãm trưng bày theo 7 chủ đề: Đảng cộng sản Việt Nam-nhân tố thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 và quá trình đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng; Công cuộc kiến thiết và xây dựng đất nước; Quân đội với sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước.

Thông qua những hình ảnh, tư liệu trưng bày tại triển lãm, nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

leftcenterrightdel
Đại tá Trần Thị Bích Huệ, Giám đốc Thư viện Quân đội giới thiệu các ấn phẩm tại triển lãm với độc giả. 

Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc, đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thể hiện sâu sắc lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, dân tộc, thống nhất đất nước.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 12-9.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN-VIỆT CƯỜNG