Theo ban tổ chức, tranh vẽ “Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tranh vẽ dự thi phải do chính tác giả vẽ ra, chưa từng tham gia các cuộc thi trước đó; chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi tác giả tự lựa chọn và gửi dự thi tối đa 3 tác phẩm. Ban tổ chức sẽ lựa chọn tranh vẽ của trẻ em khuyết tật để ban giám khảo chấm riêng. Vì vậy, đối tượng là trẻ em khuyết tật gửi tác phẩm dự thi cần ghi rõ mình thuộc diện trẻ em khuyết tật. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 15-10 đến ngày 15-11-2020.

THẢO TRANG