Các tác phẩm tập trung phản ánh các vấn đề: Chung tay chống rác thải nhựa, trong đó chú trọng tới việc hạn chế, tiến tới chấm dứt sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; phát triển du lịch gắn với bảo vệ đa dạng sinh học; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường; tác hại của ô nhiễm môi trường tới mọi khía cạnh của đời sống xã hội...

Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 21-8. Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 11-2020.

TOÀN LINH