Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Trong ngày 12-11, Đại hội Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu Ban chấp hành gồm 15 đại biểu, trong đó bầu 5 Phó chủ tịch; NSND Đặng Xuân Hải làm Tổng thư ký; chức danh Chủ tịch hội sẽ xin ý kiến Bộ Nội vụ bổ nhiệm sau. 

 

CHÂU XUYÊN