Trong chương trình ngày hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, như: Triển lãm ảnh cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc; giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; lễ hội ẩm thực các dân tộc ít người; liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Tây Bắc; giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống...

LÒ HẬU