Hơn 200 học viên là cán bộ, chuyên viên các Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh khai mạc hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn sẽ cung cấp thông tin về tình hình văn học, nghệ thuật nói chung, về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng thông qua 5 chuyên đề; giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật chuyên sâu về lý luận, nắm bắt tình hình, có nhận thức đúng đắn, giải pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới. Hội nghị tập huấn cũng là nơi trao đổi kinh nghiệm xung quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và xử lý các tình huống diễn ra trong thực tế. Nâng cao trình độ nhận thức lý luận, kỹ năng phê bình và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị tập huấn diễn ra đến ngày 22-8.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG