Liên hoan nhằm tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và chiến thắng Điện Biên phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta… Với chủ đề “Về với Điện Biên”, liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11-3 tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu.  

THU HẰNG