Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức thường niên hằng năm. Đây là lễ hội truyền thống không chỉ tri ân những người lính trong đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, với mong muốn lớp con cháu hôm nay và mai sau tiếp tục giữ vững chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc như ông cha đã từng làm từ hàng trăm năm trước.

VĨNH LỘC