Tham dự trại sáng tác có 20 họa sĩ trong và ngoài quân đội đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc. Ban tổ chức yêu cầu các trại viên tập trung sáng tác ở hai thể loại: Tranh lụa và tranh đồ họa; tư tưởng chủ đề bám sát và làm nổi bật hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí trọng điểm của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016-2020.

Trại sáng tác sẽ diễn ra trong 15 ngày.

ĐÔNG ANH