Theo đó, Bộ VHTT&DL hỗ trợ phục dựng, bảo tồn các lễ hội, gồm: Lễ hội truyền thống dân tộc Lào (tỉnh Điện Biên); lễ hội truyền thống dân tộc Nùng, lễ hội truyền thống dân tộc La Chí (tỉnh Hà Giang); lễ hội truyền thống dân tộc Thái (tỉnh Yên Bái); lễ hội truyền thống tỉnh Bình Phước; lễ hội truyền thống dân tộc Shi La (tỉnh Lai Châu); lễ hội truyền thống dân tộc Gia rai (tỉnh Kon Tum). Để thống nhất về quy trình, thủ tục và tiến độ bảo đảm đúng mục tiêu đề ra, bộ đề nghị các sở VHTT&DL, sở VHTT các tỉnh, thành phố khảo sát, lựa chọn, lập hồ sơ khoa học về lễ hội được bảo tồn phục dựng để tổng hợp trước ngày 20-2. Trên cơ sở thẩm định của bộ, các sở tiếp thu, tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội.

KIM CHI