Với 3 phần (Chuẩn bị Chiến dịch Điện Biên Phủ; 56 ngày đêm-diễn biến và kết quả; Hiệp định Geneva kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình), triển lãm giới thiệu gần 150 tài liệu, tư liệu, bản đồ và hiện vật từ hai phía Việt Nam và Pháp, hiện đang lưu trữ tại các cơ quan lưu trữ, cơ quan văn hóa của Việt Nam và Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp về sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, trong đó có nhiều tài liệu được Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp giải mật năm 2016 và lần đầu tiên công bố tại Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 10-5.

 VŨ ĐIỆP