Trước đó, ngày 30-6, Bộ VHTT&DL đã ban hành quyết định về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự kiến, hội thi được tổ chức tại các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn từ ngày 8 đến 12-8 với 28 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đăng ký tham gia. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ VHTT&DL quyết định dừng tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động nêu trên. Riêng đối với việc tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại tỉnh Tuyên Quang vẫn triển khai trưng bày theo kế hoạch.

THẢO TRANG