Các đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thường xuyên song hành với MTTQ Việt Nam trong tất cả các hoạt động, thực sự là diễn đàn của nhân dân. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò, hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí đối với các hoạt động của MTTQ, đồng thời, mong muốn, trên cơ sở mối quan hệ gắn bó, sự phối hợp chặt chẽ trong nhiều năm qua với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chương trình hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhất là: Công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; chủ trì hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Công bố sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2019; Ngày hội Đại đoàn kết 2019 và Tháng vì người nghèo... Đặc biệt, báo chí cách mạng phải giữ được ngọn cờ tiên phong trước xu hướng phát triển của truyền thông xã hội, phải là lực lượng chủ lực trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luyện điệu xuyên tạc, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Ban tổ chức Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020 đã thông qua thể lệ giải. Theo đó, ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 21-6-2019 đến hết ngày 20-6-2020 (tính theo dấu bưu điện và ngày gửi thư điện tử). Tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm đã được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1-10-2018 đến 20-9-2020. Các tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, những phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG